Stokesia laevis

Stokesia laevis
Photographer: Jeff McMillian @ USDA-NRCS PLANTS Database